Personal Training

TẦM CAO MỚI

HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

Hustle hướng đến một dịch vụ Huấn luyện viên cá nhân chuyên nghiệp và linh hoạt để phù hợp với mọi nhu cầu luyện tập. Chúng tôi làm việc một cách gần gũi với khách hàng để tạo ra một giáo án luyện tập mang tính thúc đẩy, thách thức và luôn được xây dựng một cách đặc biệt để họ đạt được mục tiêu.

HUẤN LUYỆN VIÊN CÁ NHÂN

ONE TO ONE

Tập luyện 1:1 với một trong những Huấn luyện viên có trình độ chuyên môn của Hustle để dễ dàng đạt được mục tiêu tập luyện của mình. Bạn sẽ bắt đầu với một buổi đánh giá tổng quát để xem cơ thể bạn đang ở mức độ nào và chúng tôi sẽ luôn theo bạn đến mọi mức độ mà bạn mong muốn, thậm chí là vượt khỏi giới hạn. Mỗi buổi tập sẽ được xây dựng đặc biệt cho mỗi khách hàng và dựa trên mục tiêu luyện tập mà bạn luôn theo đuổi.

TẬP LUYỆN VỚI BẠN BÈ

Đôi khi càng đông thì sẽ càng vui. Bạn có thể tập luyện với 3 người bạn có cùng mục tiêu Fitness, để không chỉ hiệu quả mà còn mang lại một sự thoải mái khi luyện tập chung với bạn bè.