Privacy Policy

Tại Hustle, chúng tôi sử dụng Mailchimp để xử lý danh sách gửi thư của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm bằng cách đọc Mailchimp's privacy policy.

Chúng tôi cũng sử dụng Google Analytics để theo dõi và phân tích dữ liệu khách truy cập để hiểu rõ hơn đối tượng của mình. Để thực hiện điều này một cách hiệu quả, Google sẽ đặt cookie trên trình duyệt của bạn, nếu chúng được bật. Để tìm hiểu thêm về những cookie nào được đặt, bạn có thể đọc Tài liệu của Google's Documentation.

Để biết thêm thông tin hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi xin vui lòng get in touch.